plakat_PL_przesluchania plakat_EN_przesluchania

 

Baltic Neopolis Orchestra

konkurs na stanowisko

skrzypce (tutti) / wiolonczela (koncertmistrz) / kontrabas (lider)

Zatrudnienie: pół etatu (ok. 15 dni pracy w miesiącu)

Zgłoszenia zawierające życiorys artystyczny prosimy składać do dnia 3 lutego 2017 roku na adres: audition@balticneopolis.pl

Termin i miejsce przesłuchań: 13 lutego 2017 r. w Akademii Sztuki w Szczecinie (pl. Orła Białego 2)

Baltic Neopolis Orchestra zapewnia akompaniatora. Materiały nutowe wybranych fragmentów kameralnych i orkiestrowych zostaną przesłane do kandydatów drogą elektroniczną po otrzymaniu zgłoszenia. Orkiestra nie pokrywa kosztów przejazdu i noclegu oraz zastrzega sobie prawo do decyzji o zaproszeniu wybranych muzyków na przesłuchanie, na podstawie przesłanych zgłoszeń. Osoby zakwalifikowane do przesłuchań otrzymają indywidualne zaproszenie, zawierające szczegółowe informacje (datę, godzinę i miejsce przesłuchania). Ewentualne pytania prosimy kierować drogą telefoniczną: 00 48 660 326 575 lub mailową: audition@balticneopolis.pl

Program przesłuchań

Skrzypce

Program solowy:

 1. J. S. Bach – 2 kontrastujące części z wybranej sonaty lub partity
 2. Pierwsza cześć koncertu G – dur, D – dur lub A – dur W. A. Mozarta z kadencją

Program kameralny i orkiestrowy:

 1. P. Czajkowski – Serenada na smyczki – druga część „walc” (partia pierwszych skrzypiec)
 2. F. Mendelssohn – kwartet smyczkowy nr 2 op. 13 – pierwsza część (partia drugich skrzypiec)

 Wiolonczela

Program solowy:

 1. J. S. Bach – Suita (2 kontrastujące części)
 2. Joseph Haydn – Koncert C-dur lub D dur – I cz. z kadencją

Program kameralny i orkiestrowy:

 1. P. Czajkowski – Serenada na smyczki – pierwsza część
 2. F. Mendelssonh – kwartet smyczkowy nr 2 op. 13 – pierwsza część
 3. D. Szostakowicz- kwartet smyczkowy nr 8 – trzecia część  (44-46)

Kontrabas

Program solowy:

 1. Do wyboru: K. D. von Dittersdorf – Koncert na kontrabas E-dur nr 2, J. B. Vanhal – Koncert na kontrabas D-dur, G. Bottesini – Koncert na kontrabas nr 2 h-moll – część I z kadencją
 2. solowy utwór wirtuozowski lub Johann Sebastian Bach – Suita (jedna część)

Program kameralny i orkiestrowy:

 1. P. Czajkowski – Serenada na smyczki  (pierwsza część)
 2. G. Rossini- Sonata nr 3 C dur (całość)

ENG
Baltic Neopolis Orchestra provides an accompanist for the auditions.

BNO will send the excerpts of the chamber music repertoire via e-mail to the invited candidates.

Travel and accommodation expenses are not reimbursed.

BNO reserves the right to do a pre-selection and invite to the audition only a limited number of candidates. Candidates qualified for the audition will be notified through personal invitation (including date, time and location of the audition).

In case of any additional queries, please contact us atkatarzyna.orzylowska@balticneopolis.pl or via telephone: 00 48 660 326 575.

Double bass

Audition repertoire:

 1. a) First movement with cadenza from the following concerti K. D. von Dittersdorf  Concerto in E major nr. 2 OR J. B. Vanhal Concerto in D major OR G. Bottesini Concerto nr. 2 in B minor
 2. b) Solo piece OR a movement from a Suite by Johann Sebastian Bach
 3. c) P. Czajkowski – Serenade for strings 1st movement
 4. d) G. Rossini- sonata for strings in C dur no 3

Violin

Audition repertoire :

 1. a) First movement of a W. A. Mozart Concerto for violin. Choose between no 3 G major K. 216, no 4 D major K. 218 or no 5 A major K. 219 with cadenza.
 2. b) First movement of a romantic concerto with cadenza
 3. c) Chamber music with members of Baltic Neopolis Quartet
 4. Mendelssohn String Quartet op. 13 (first movement) 2ndviolin part
 5. I. Tchaikovsky – Serenade for String Orchestra (2nd movement) 1st violin Part

Cello

Audition repertoire :

 1. Johann Sebastian Bach – 2 contrasting movements from a Bach suite
 2. Joseph Haydn – Concerto in C or in D (1st movement with cadenza)
 3. Chamber music rehearsal with members of Baltic Neopolis Quartet
 4. Mendelssonh – Quartet op 13 no 2 (first movement)
 5.   D. Schostakovich – Quartet no. 8 (3rd movement from figure 44 to 46)
 6.  P. I. Tchaikovsky – Serenade for String Orchestra (1st movement)