Zamówienie i prawykonanie „EXKURS”

ZAMÓWIENIE I PRAWYKONANIE „EXKURS” SZYMONA BRZÓSKI I KAI KOŁODZIEJCZYK

 

2013072992936[1]

Projekt „Zamówienie i prawykonanie dzieła Exkurs Szymona Brzóski” obejmuje powstanie, wykonanie, nagranie oraz bezpłatne udostępnienie zapisu nutowego dzieła oraz samego dzieła. Do utworu powstanie choreografia stworzona przez Kayę Kołodziejczyk. Prawykonanie dzieła nastąpi podczas uroczystości otwarcia Samorządowej Instytucji Kultury TRAFO Trafostacji Sztuki w Szczecinie (2.08.2013) przez Baltic Neopolis Orchestra oraz wyłonioną w ramach warsztatów grupę taneczną.

Exkurs na mieszaną orkiestrę smyczkową

Inspiracje do stworzenia najnowszej kompozycji Szymona Brzóski zostały zaczerpnięte z fenomenu techniki muzyki spektralnej. Istotą utworu jest podejście w nowatorski sposób do tematów skoncentrowanych wokół istoty dźwięku, jego wartości, czasowości jak i przeniesienia fenomenu odradzania się palety barw muzycznych w przestrzeni. Napisany utwór skomponowany jest na orkiestrę smyczkową, instrumenty dęte, perkusyjne oraz elektronikę.

Celem rozpoczęcia dialogu artystycznego pomiędzy twórcami jest wykorzystanie postaci mitycznego ptaka Feniksa, symbolu Słońca oraz wiecznego odradzania się życia. Projekt zakłada badanie terytoriów, w których odbiorca na zasadzie doświadczeń akustycznych – jak i wizualnych – jest świadkiem narodzin nowej jakości w szeroko rozumianej sztuce. Poprzez przenikanie się obrazów, zarówno tanecznych jak i muzycznych, widzimy pojawiające się i zanikające motywy, współgrające z założeniem multidyscyplinarrnego projektu artystycznego. Zasadniczą istotą kompozycji jest współistnienie muzyki i ruchu na zasadzie jedno- oraz wielopłaszczyznowej, dopełnianie i jednoczesne kształtowanie odrębności oraz unikatowości we wspólnej przestrzeni. Oba światy – muzyczny i ruchowy, koegzystują na zasadzie kontrastu i ujednolicenia. Pierwszy wynika z drugiego i na odwrót, przenikając się wzajemnie tworzą nową jakość estetyczną.

Przybliżenie muzyki współczesnej poprzez zestawienie świata muzycznego ze światem ruchowym stanowi nową i bardzo ciekawą formę przekazu. Możliwość obcowania z kompozytorem i muzykami (otwarta próba) oraz warsztaty taneczne wyłaniające grupę tancerzy, którzy wystąpią podczas prawykonania pozwalają najmłodszemu pokoleniu przyszłych artystów oraz publiczności zapoznać się ze światem muzyki współczesnej, nadal niestety uznawanym za hermetyczny i niedostępny. Cały projekt może stanowić źródło inspiracji dla studentów uczelni artystycznych (przede wszystkim Akademia Sztuki w Szczecinie) do tworzenia innych międzywydziałowych i interdyscyplinarnych projektów z wykorzystaniem muzyki współczesnej i tańca.

Projekt dofinansowano  ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Kolekcje” – priorytet „Zamówienia kompozytorskie”, realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca. Koncert odbywa się w ramach cyklu „RPO – Rozwijamy Region w Dobrym Tonie” realizowanego przy udziale środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

20130711111434[1]

Projekt realizowany jest przy udziale środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu

„Kolekcje” – priorytet „Zamówienia kompozytorskie”, realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca.