Paweł Łukaszewski Neopolis Concerto – zamówienie kompozytorskie

Koncert skrzypcowy Neopolis Concerto jest pierwszym dziełem kompozytora na taką obsadę wyko-nawczą. Utwór powstał na zamówienie zespołu Baltic Neopolis Virtuosi. Kompozycja złożona jest z trzech części o zróżnicowanym charakterze i zmiennej dynamice. Przejmująca ekspresja utworu zostaje osiągnięta dzięki maksymalnej oszczędności środków wyrazu w partii orkiestry (np. za sprawą powtarzanych krótkich motywów) oraz kontrastowej, wirtuozowskiej partii skrzypiec. Inspiracją do skomponowania tego dzieła jest refleksja nad podróżą Jednostki pomiędzy światem realnym a metafizycznym, światłem i ciemnością, Sacrum – Profanum

Utwór został prawykonany w dniu 11.10.2017 roku podczas Usedomer Musik Festival, a nastepnie powtórzony, jako premiera polska podczas koncertu 12.10.2017 r. w Szczecinie.

Solistą był Hugo Ticciati, znakomity skrzypek, kameralista, dyrygent, dyrektor O/Modernt Orkiestra w Sztokholmie.

Paweł Łukaszewski

Kompozytor i organizator życia muzycznego, urodzony 19 września 1968 w Częstochowie.

Syn Wojciecha Łukaszewskiego. W 1987 ukończył z wyróżnieniem Państwowe Liceum Muzyczne w Częstochowie. Studiował w Akademii Muzycznej: w latach 1987-92 w klasie wiolonczeli Andrzeja Wróbla oraz w latach 1991-95 w klasie kompozycji Mariana Borkowskiego (dyplom z wynikiem celującym). W 1994 ukończył również Studium Menadżerów Kultury przy Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a w 1996 – dwuletnie Podyplomowe Studium Chórmistrzowskie przy Akademii Muzycznej (dyplom z oceną celującą). Podczas studiów uczestniczył ponadto w wielu kursach specjalizacyjnych, m.in. w Kursie Muzyki Komputerowej w Warszawie (1992), w Wakacyjnych Kursach dla Młodych Kompozytorów w Kazimierzu Dolnym (1992, 1993), Kursie Muzyki Współczesnej w Krakowie (1993) i Kursie Muzycznej Grafiki Komputerowej w Warszawie (1993-95).

Paweł Łukaszewski prowadzi aktywną działalność jako organizator życia muzycznego. Od 1995 pełni funkcję Sekretarza Zarządu Stowarzyszenia oraz Dyrektora Organizacyjnego Międzynarodowego Festiwalu „Laboratorium Muzyki Współczesnej”, od 2000 prezesa Stowarzyszenia Musica Sacra.

Jest członkiem Stowarzyszenia Autorów ZAiKS oraz Prezydium Rady Akademii Fonograficznej. Zasiada w radach artystycznych wielu festiwali, m.in. Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Sakralnej „Gaude Mater” w Częstochowie. Bierze udział w pracach jury konkursów kompozytorskich, w tym w Arezzo (Włochy), Moskwie (Rosja), Bukareszcie (Rumunia) oraz w Polsce – w Katowicach, Bydgoszczy, Legnicy, Warszawie, Częstochowie. Od 2002 dyrektor Chóru Katedry Warszawsko-Praskiej Musica Sacra oraz Wydawnictwa Musica Sacra Edition.

Jego utwory wykonywane były na przeszło stu festiwalach w kraju oraz za granicą. Zostały zarejestrowane na ponad siedemdziesięciu polskich i zagranicznych płytach CD, wydanych m.in. przez Hyperion (dwie płyty autorskie), Acte Préalable, Polskie Nagrania Edition, DUX, Musica Sacra Edition, Signum Records. Ok. pięćdziesiąt kompozycji ukazało się drukiem w ChesterNovello, PWM, Edition Ferrimontana, Edizioni Carrara, Lorenz Corporation i Choris Mundi.

W ostatnich latach twórczość kompozytorska Łukaszewskiego zyskała uznanie w Wielkiej Brytanii. Jego dzieła są wykonywane i prawykonywane przez renomowane zespoły chóralne z Londynu i Cambridge: The Kings Singers, The Holst Singers, BBC Singers, Trinity College Choir, Tenebrae, Britten Sinfonia, Polyphony, pod dyrekcją Stephena Laytona.

Pawłowi Łukaszewskiemu wielokrotnie przyznawano stypendia, m.in. Stypendium Urzędu Miasta Częstochowy (1993), Stypendium ZAiKS-u (1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2001, 2003), Stypendium Fundacji im. Prof. Bogdana Suchodolskiego w Warszawie (1995), Stypendium Funduszu Promocji Twórczości przy Ministrze Kultury i Sztuki (1996) oraz Stypendium m.st. Warszawy (2010).

Otrzymał wiele nagród i wyróżnień, m.in. w 1988 – wyróżnienie w Konkursie Wspólnoty Akademickiej w Krakowie za Modlitwę” na chór mieszany a cappella (1988), w 1994 – II nagrodę na 2. Forum Młodych Kompozytorów w Krakowie za Winterreise” oraz wyróżnienie w Konkursie Młodych Kompozytorów im. Tadeusza Bairda za Arrampicata”na orkiestrę (1992), w 1995 – I nagrodę ufundowaną przez „Orfeo” – Fundację Bogusława Kaczyńskiego w Konkursie Akademii Muzycznej w Warszawie również za Arrampicata”, w 1996 – II nagrodę w 5. Konkursie Kompozytorskim im. Adama Didura w Sanoku za Recordationes de Christo moriendo” na mezzosopran i orkiestrę kameralną (1996), w 1998 – II nagrodę w 27. Międzynarodowym Konkursie Florilege Vocal de Tours we Francji za utwór Crucem tuam adoramus, Domine” z cyklu Dwóch motetów wielkopostnych” na chór mieszany a cappella (1995), a w 2003 – dwie III nagrody ex aequo w Konkursie Kompozytorskim „Pro Arte” we Wrocławiu. Laureat (pięciokrotnie) nagrody przemysłu fonograficznego „Fryderyk”: 1999, 2005, 2006, 2008 i 2011. Ponadto został uhonorowany Nagrodą Prezydenta Miasta Częstochowy za twórczość kompozytorską (1995), Medalem za Zasługi i Nagrodą Kanclerza Bałtyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej w Koszalinie (1998) oraz Odznaką Honorową Zasłużony dla Województwa Koszalińskiego (1998), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1998), Nagrodą im. św. Brata Alberta (2006), Srebrnym Medalem „Zasłużony Kulturze – Gloria Artis” (2011), Nagrodą Prymasa Polski (2011).
Paweł Łukaszewski od 1996 do 2001 pracował jako asystent w Katedrze Kompozycji Akademii Muzycznej w Warszawie, gdzie w 2000 uzyskał tytuł naukowy doktora , a w 2006 tytuł doktora habilitowanego w zakresie kompozycji. Od 2010 pracuje na stanowisku profesora naukowo-dydaktycznego warszawskiej uczeni muzycznej. W 2010 przeprowadził serię wykładów we Francji, w Niemczech, Hiszpanii i Norwegii.

W sezonie artystycznym 2011/2012 Paweł Łukaszewski pełnił funkcję kompozytora-rezydenta Filharmonii Narodowej.

Hugo Ticciati

Brytyjski skrzypek, który swoją edukację rozpoczął w Londynie, po czym udał się na studia na uniwersytet w Toronto. Kontynuuje studia w Szwecji, gdzie obecnie mieszka i posiada tamtejsze obywatelstwo. Oprócz wielu stypendiów skrzypek zdobył także wiele nagród na międzynarodowych konkursach. Koncertuje w Europie, Azji, Ameryce Północnej i Południowej. Jest dyrektorem artystycznym festiwalu O/MODERNT oraz dyrygentem orkiestry kameralnej O/MODERNT.

Zamówienie zostało sfinansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu „Zamówienia Kompozytorskie” realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca.

 

Znalezione obrazy dla zapytania imitZnalezione obrazy dla zapytania mkidn

Materiały nutowe do pobrania:

Neopolis Concerto