Akademia BNO

wersja_pl (1)Akademia BNO to nowy program edukacyjny stworzony przez szczecińską orkiestrę kameralną Baltic Neopolis Orchestra. Głównym celem projektu jest przygotowanie młodych instrumentalistów do profesjonalnego wykonywania zawodu muzyka orkiestrowego, w szczególności w zakresie muzyki kameralnej.

Płatne staże będą obejmować serię zajęć indywidualnych i sekcyjnych, koncertów, nagrań płytowych ze światowej sławy muzykami – gośćmi Orkiestry w trakcie sezonu. BNO to orkiestra kameralna występująca bez dyrygenta mająca swoją siedzibę w Szczecinie. W 2015 roku została laureatem Fryderyka w kategorii Album Roku Muzyka Kameralna. Koncerty i zajęcia dla uczestników programu będą prowadzone przez tak wybitnych artystów, jak Vasko Vassilev (Covent Garden Opera House), Bartłomiej Nizioł (koncertmistrz Zurich Opera House), Tomasz Tomaszewski (Deutsche Oper), Gareth Lubbe ( profesor University Folkwang w Essen), Andriy Vityovich (Covent Garden Opera House, Royal College of Music), Daniel Rowland ( Royal College of Music, Royal Scottish Academy of Music & Drama in Glasgow), Sandor & Adam Javorkai oraz liderów Baltic Neopolis Orchestra . Oprócz aktywnego uczestnictwa w koncertach w kraju w trakcie sezonu artystycznego, dla najlepszych przewidziano możliwość wzięcia udziału koncertach w za granicą.

Przesłuchania skierowane są do skrzypków, altowiolistów, wiolonczelistów i kontrabasistów będących studentami lub absolwentami uczelni artystycznych do 30. roku życia.

Zgłoszenia zawierające życiorys artystyczny prosimy składać do 4 marca 2019 roku na adres: akademia@balticneopolis.pl

Termin i miejsce przesłuchań: 24 marca 2019r.

Baltic Neopolis Orchestra zapewnia akompaniatora.

Orkiestra nie pokrywa kosztów przejazdu i noclegu oraz zastrzega sobie prawo do decyzji o zaproszeniu wybranych muzyków na przesłuchanie, na podstawie kwalifikacji przeprowadzonej przez Dyrektora Artystycznego Baltic Neopolis Orchestra

Ewentualne pytania prosimy kierować drogą telefoniczną (tel.+48 607 248 196) lub mailową (akademia@balticneopolis.pl).

Program przesłuchań

Skrzypce

Program solowy:

 1. Pierwsza cześć koncertu G – dur, D – dur lub A – dur W. A. Mozarta z kadencją
 2. J. S. Bach – 2 kontrastujące części z wybranej sonaty lub partity

Program tutti:

 1. F. Mendelssonh – kwartet smyczkowy nr 2 op. 13 – pierwsza część (partia drugich skrzypiec)
 2. A`vista – wybrane pozycje z repertuaru orkiestry kameralnej

 

Altówka

Program solowy:

 1. J. S. Bach – część z wybranej Suity wiolonczelowej lub M. Reger – część z wybranej Suity na altówkę
 2. C. Stamitz – Koncert D-dur, I cześć z kadencją lub F. A. Hoffmeister – Koncert D-dur, I cześć z kadencją

Program tutti:

 1. F. Mendelssonh – kwartet smyczkowy nr 2 op. 13 – pierwsza część
 2. A`vista – wybrane pozycje z repertuaru orkiestry kameralnej

 

Wiolonczela

Program solowy:

 1. Johann Sebastian Bach – Suita (2 kontrastujące części)
 2. Joseph Haydn – Koncert C-dur lub D dur – I cz. z kadencją

 

Program tutti:

 1. F. Mendelssonh – kwartet smyczkowy nr 2 op. 13 – pierwsza część
 2. A`vista – wybrane pozycje z repertuaru orkiestry kameralnej

 

Kontrabas

Program solowy:

 1. Do wyboru: K. D. von Dittersdorf – Koncert na kontrabas E-dur nr 2,
 2. B. Vanhal – Koncert na kontrabas D-dur,
 3. Bottesini – Koncert na kontrabas nr 2 h-moll – część I z kadencją
 4. solowy utwór wirtuozowski lub Johann Sebastian Bach – Suita (jedna część)

Program tutti:

 1. P. Czajkowski – Serenada na smyczki – pierwsza część
 2. A`vista – wybrane pozycje z repertuaru orkiestry kameralnej

 

ENG

wersja_en (1)

BNO Academy is a new educational program created by Baltic Neopolis Orchestra, a chamber orchestra from Szczecin. It’s main objective is to prepare young instrumentalists for the professional pursuit of an orchestra musician, in respect of chamber music in particular.

Paid internships will include series of individual and section classes, concerts and recordings involving world-famous musicians – guests of the Orchestra in the artistic season. BNO is a chamber, conductorless orchestra residing in Szczecin, the winner of Fryderyk 2015 in “Album of the Year: Chamber Music” category. Concerts and classes for the participants of the program will be led by such great artists as Vasko Vassilev (Covent Garden Opera House), Bartłomiej Nizioł (Zurich Opera House), Tomasz Tomaszewski (Deutsche Oper), Gareth Lubbe (University Folkwang w Essen), Andriy Vityovich (Covent Garden Opera House, Royal College of Music), Daniel Rowland (Royal College of Music, Royal Scottish Academy of Music & Drama in Glasgow leaders of Baltic Neopolis Orchestra. The best interns will be granted not only the opportunity to participate in concerts in Poland, but also abroad.

The auditions are addressed to violinist, violists, cellists and double bass players, aged under 30, who are the students or graduates of artistic academies.

Applications including an artistic biography shall be submitted until 4th March 2019 to: akademia@balticneopolis.pl

Date and place of the audition: 24th April, Szczecin.

An accompanist is provided by Baltic Neopolis Orchestra.

The Orchestra does not reimburse the costs of transport and accommodation and reserves the right to invite the musicians chosen on the grounds of classification led by the Artistic Director of Baltic Neopolis Orchestra.

Any enquiries should be made to: +48 607 248 196 or: akademia@balticneopolis.pl.

Audition repertoire :

Violin

Audition repertoire :

Solo program:

 1. a) First movement of a W. A. Mozart Concerto for violin. Choose between no 3 G major K. 216, no 4 D major K. 218 or no 5 A major K. 219 with cadenza.
 2. b) J. S. Bach 2 contrasting movements from a J. S. Bach’s Sonata or Partita

Program tutti:

 1. c) Chamber music with members of Baltic Neopolis Quartet
 2. Mendelssohn String Quartet op. 13 (first movement) 2nd violin part
 3. d) Sight reading

 

Viola

Solo program:

 1. a) J. S. Bach One movement from a J. S. Bach cello Suite OR a M. Reger Suite for viola
 2. b) 1st movement with cadenza of one of the following concerti: C. Stamitz Concerto in D major OR F. A. Hoffmeister concerto in D major

Program tutti:

 1. c) Chamber music with members of Baltic Neopolis Quartet
 2. Mendelssohn String Quartet op. 13 (first movement)
 3. d) Sight reading

 

Cello

Solo program:

 1. a) Johann Sebastian Bach – 2 contrasting movements from a Bach suite
 2. b) Joseph Haydn – Concerto in C or in D (1st movement with cadenza)

Program tutti:

 1. c) Chamber music rehearsal with members of Baltic Neopolis Quartet
 2. Mendelssohn – Quartet op 13 no 2 (first movement)
 3. d) Sight reading

 

Double bass

Solo program:

 1. a) First movement with cadenza from the following concerti K. D. von Dittersdorf Concerto in E major nr. 2 OR J. B. Vanhal Concerto in D major OR G. Bottesini Concerto nr. 2 in B minor
 2. b) Solo piece OR a movement from a Suite by Johann Sebastian Bach

Program tutti:

 1. c) P. Tchaikovsky – Serenade for strings 1st movement
 2. d) Sight reading