Biuro Koncertowe

Biuro Koncertowe pełni rolę administracyjną i promocyjną orkiestry Baltic Neopolis. 

Zapraszamy do kontaktu w przypadku propozycji współpracy, pytań czy wątpliwości.

 

Katarzyna Orzyłowska – Dyrektor Biura Koncertowego

mail: katarzyna.orzylowska@balticneopolis.pl

tel.: +48 660 326 575

 

Paulina Wittig – Inspektor orkiestry

mail: paulina.wittig@balticneopolis.pl