akademia1920x1080

Akademia BNO 2018- nowa edycja

Akademia_wersja_pl_druk_1Akademia BNO to nowy program edukacyjny stworzony przez szczecińską orkiestrę kameralną Baltic Neopolis Orchestra. Głównym celem projektu jest przygotowanie młodych instrumentalistów do profesjonalnego wykonywania zawodu muzyka orkiestrowego, w szczególności w zakresie muzyki kameralnej.

Płatne staże będą obejmować serię zajęć indywidualnych i sekcyjnych, koncertów, nagrań płytowych ze światowej sławy muzykami – gośćmi Orkiestry w trakcie sezonu. BNO to orkiestra kameralna występująca bez dyrygenta mająca swoją siedzibę w Szczecinie. W 2015 roku została laureatem Fryderyka w kategorii Album Roku Muzyka Kameralna. Koncerty i zajęcia dla uczestników programu będą prowadzone przez tak wybitnych artystów, jak Vasko Vassilev (Covent Garden Opera House), Tomasz Tomaszewski (Deutsche Oper), Radosław Pujanek (Narodowe Forum Muzyki), Roman Kim, Andreas Lend (Estońska Orkiestra Narodowa) oraz liderów Baltic Neopolis Orchestra. Oprócz aktywnego uczestnictwa w koncertach w kraju w trakcie sezonu artystycznego, dla najlepszych przewidziano możliwość wzięcia udziału koncertach w za granicą.

Przesłuchania skierowane są do skrzypków, altowiolistów, wiolonczelistów i kontrabasistów będących studentami lub absolwentami uczelni artystycznych do 30. roku życia.

Zgłoszenia zawierające życiorys artystyczny prosimy składać do 13 marca 2018 roku na adres: akademia@balticneopolis.pl

Termin i miejsce przesłuchań: 7 kwietnia 2018r., Plac Orła Białego 2, Szczecin, pokój 102

Baltic Neopolis Orchestra zapewnia akompaniatora.

Orkiestra nie pokrywa kosztów przejazdu i noclegu oraz zastrzega sobie prawo do decyzji o zaproszeniu wybranych muzyków na przesłuchanie, na podstawie kwalifikacji przeprowadzonej przez Dyrektora Artystycznego Baltic Neopolis Orchestra

Ewentualne pytania prosimy kierować drogą telefoniczną (tel.+48 607 248 196) lub mailową (akademia@balticneopolis.pl).

PROGRAM